102 bất động sản tại bán Đất tại quận Sơn Trà
Cần bán đất đường Thành Vinh 2, 276.5m2, 17.14 tỷ
P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà,

06-02-2020

276.5m2

17.143 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Trần Nhật Duật, 218m2, 7.8 tỷ
Trần Nhật Duật, Q.Sơn Trà,

28-11-2019

218m2

7.8 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Phan Bá Phiến, 142m2, ngang 5m, 6.3 tỷ
Phan Bá Phiến, Q.Sơn Trà,

22-11-2019

142m2

6.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường An Cư 4, 67.5m2, ngang 4.5m, 6.5 tỷ
An Cư 4, Q.Sơn Trà,

09-09-2019

Tây

67.5m2

6.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Dương Đình Nghệ, 207m2, ngang 6m, 16 tỷ
Dương Đình Nghệ, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà,

28-08-2019

207m2

16 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Văn Thoại, 92.3m2, 8.8 tỷ
Nguyễn Văn Thoại, Q.Sơn Trà,

26-06-2019

Đông Bắc

92.3m2

8.8 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Phan Bá Phiến, 142m2, 6.82 tỷ
Phan Bá Phiến, Q.Sơn Trà,

26-06-2019

Nam

142m2

6.816 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Văn Thoại, 173m2, ngang 6m, 9.34 tỷ
Nguyễn Văn Thoại, Q.Sơn Trà,

13-07-2018

Đông Bắc

173m2

9.342 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Văn Lương, 300m2, 12.6 tỷ
Lê Văn Lương, Q.Sơn Trà,

13-07-2018

Đông Nam

300m2

12.6 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Hữu An, 220m2, 7.48 tỷ
Q.Sơn Trà,

13-07-2018

Đông Bắc

220m2

7.48 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Ngô Quyền , 289m2, ngang 10m, 7.23 tỷ
Ngô Quyền , Q.Sơn Trà,

12-07-2018

289m2

7.225 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Dương Đình Nghệ, 87.5m2, ngang 5m, 10.94 tỷ
Dương Đình Nghệ, Q.Sơn Trà,

26-06-2018

Bắc

87.5m2

10.9375 tỷ

0976888638

Cần bán đất, 84m2, ngang 4m, 2.15 tỷ
P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà,

31-05-2017

Đông

84m2

2.15 tỷ

0976888638

Cần bán đất trong kiệt rộng 3m đường Hà Bổng, 212m2, ngang 8.7m, 6.36 tỷ
Hà Bổng, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà,

16-12-2016

Bắc

212m2

6.36 tỷ

0905962770