218 bất động sản tại bán Đất tại quận Sơn Trà
Cần bán đất đường Nguyễn Huy Chương, 346.6m2, ngang 17.6m, 39.86 tỷ
Nguyễn Huy Chương, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

07-06-2021

Nam

346.6m2

39.859 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hà Kỳ Ngộ, 95m2, ngang 5m, 9.3 tỷ
Hà Kỳ Ngộ, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

07-06-2021

Đông Nam

95m2

9.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Văn Thứ, 144m2, ngang 7.15m, 8.5 tỷ
Lê Văn Thứ, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

07-06-2021

Bắc

144m2

8.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Phạm Vấn, 95m2, ngang 5m, 7.3 tỷ
Phạm Vấn, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

07-06-2021

Đông Nam

95m2

7.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Thiện Kế, 167m2, ngang 12m, 25.5 tỷ
Nguyễn Thiện Kế, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

20-05-2021

Bắc

167m2

25.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hồ Sĩ Tân, 126m2, ngang 5m, 5 tỷ
Hồ Sĩ Tân, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

20-05-2021

Đông Nam

126m2

5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hồ Nghinh, 300m2, 48 tỷ
Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

20-05-2021

Tây

300m2

48 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Đức An, 110m2, ngang 6.8m, 10.5 tỷ
Nguyễn Đức An, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

20-05-2021

Đông Nam

110m2

10.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Bôi, 158m2, ngang 8.8m, 17.4 tỷ
Lê Bôi, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

20-05-2021

Đông Nam

158m2

17.4 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Dương Lâm, 170m2, ngang 7.5m, 7.2 tỷ
Dương Lâm, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

20-05-2021

Tây Bắc

170m2

7.2 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Đình, 123m2, ngang 6.8m, 9.5 tỷ
Nguyễn Đình, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

10-05-2021

Tây Bắc

123m2

9.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường An Trung Đông 4, 75m2, ngang 5m, 7 tỷ
An Trung Đông 4, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

10-05-2021

Tây Bắc

75m2

7 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Phan Văn Hớn, 164m2, ngang 9.4m, 8.5 tỷ
Phan Văn Hớn, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

07-05-2021

Đông

164m2

8.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Đình Hoàn, 228m2, ngang 12.5m, 10.3 tỷ
Nguyễn Đình Hoàn, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

07-05-2021

Đông Nam

228m2

10.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Huy Chương, 100m2, 11 tỷ
Nguyễn Huy Chương, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

29-03-2021

Bắc

100m2

11 tỷ

0907.222.888