128 bất động sản tại bán Đất tại quận Sơn Trà
Cần bán đất đường Lê Bôi, 128m2, 10.5 tỷ
Q.Sơn Trà,

24-07-2020

128m2

10.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Dương Đình Nghệ, 207m2, ngang 6m, 16.5 tỷ
Dương Đình Nghệ, Q.Sơn Trà,

24-07-2020

Đông

207m2

16.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Dương Tự Minh, 180m2, ngang 9m, 20.9 tỷ
Dương Tự Minh, Q.Sơn Trà,

21-07-2020

Bắc

180m2

20.9 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Phạm Vấn, 118m2, ngang 6.5m, 10.8 tỷ
Phạm Vấn, Q.Sơn Trà,

21-07-2020

Đông

118m2

10.8 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Vũ Ngọc Nhạ , 360m2, ngang 20m, 40 tỷ
Q.Sơn Trà,

20-07-2020

Tây Nam

360m2

40 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Vũ Đình Long, 3000m2, 54 tỷ
Vũ Đình Long, Q.Sơn Trà,

17-07-2020

3000m2

54 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Đinh Công Trứ, 95m2, ngang 5m, 5.6 tỷ
Đinh Công Trứ, Q.Sơn Trà,

16-07-2020

95m2

5.6 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Võ Văn Kiệt, 172.8m2, ngang 10.17m, 46.66 tỷ
Q.Sơn Trà,

15-07-2020

Bắc

172.8m2

46.656 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Võ Văn Kiệt, 1200m2, ngang 25m, 240 tỷ
Q.Sơn Trà,

13-07-2020

Đông Nam

1200m2

240 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Võ Nguyễn Giáp, 741m2, ngang 15m, 237 tỷ
Võ Nguyễn Giáp, Q.Sơn Trà,

13-07-2020

Đông

741m2

237 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Võ Nguyễn Giáp, 550m2, ngang 12.5m, 165 tỷ
Võ Nguyễn Giáp, Q.Sơn Trà,

07-07-2020

Đông

550m2

165 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Đức Thọ, 4899m2, ngang 37m, 318.5 tỷ
Lê Đức Thọ, Q.Sơn Trà,

07-07-2020

Đông Nam

4899m2

318.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Cao Luyện, 300m2, ngang 15m, 33 tỷ
Nguyễn Cao Luyện, Q.Sơn Trà,

07-07-2020

Nam

300m2

33 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Đức Thọ, 3125m2, ngang 46m, 125 tỷ
Lê Đức Thọ, Q.Sơn Trà,

07-07-2020

3125m2

125 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Ngô Quang Huy, 180m2, ngang 10m, 17.6 tỷ
Ngô Quang Huy, Q.Sơn Trà,

01-07-2020

Nam

180m2

17.6 tỷ

0907.222.888