122 bất động sản tại bán Đất tại quận Sơn Trà
Cần bán đất đường Võ Văn Kiệt, 172.8m2, ngang 10.17m, 46.66 tỷ
Q.Sơn Trà,

15-07-2020

Bắc

172.8m2

46.656 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Võ Văn Kiệt, 1200m2, ngang 25m, 240 tỷ
Q.Sơn Trà,

13-07-2020

Đông Nam

1200m2

240 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Võ Nguyễn Giáp, 741m2, ngang 15m, 237 tỷ
Võ Nguyễn Giáp, Q.Sơn Trà,

13-07-2020

Đông

741m2

237 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Võ Nguyễn Giáp, 550m2, ngang 12.5m, 165 tỷ
Võ Nguyễn Giáp, Q.Sơn Trà,

07-07-2020

Đông

550m2

165 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Đức Thọ, 4899m2, ngang 37m, 318.5 tỷ
Lê Đức Thọ, Q.Sơn Trà,

07-07-2020

Đông Nam

4899m2

318.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Cao Luyện, 300m2, ngang 15m, 33 tỷ
Nguyễn Cao Luyện, Q.Sơn Trà,

07-07-2020

Nam

300m2

33 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Đức Thọ, 3125m2, ngang 46m, 125 tỷ
Lê Đức Thọ, Q.Sơn Trà,

07-07-2020

3125m2

125 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Ngô Quang Huy, 180m2, ngang 10m, 17.6 tỷ
Ngô Quang Huy, Q.Sơn Trà,

01-07-2020

Nam

180m2

17.6 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hà Kỳ Ngộ, 185m2, ngang 10m, 21 tỷ
Q.Sơn Trà,

01-07-2020

Đông Nam

185m2

21 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Trần Đức Thông, 90.5m2, ngang 6m, 11 tỷ
Q.Sơn Trà,

01-07-2020

Đông Bắc

90.5m2

11 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Đình, 212m2, ngang 12m, 17.5 tỷ
Q.Sơn Trà,

01-07-2020

Tây Bắc

212m2

17.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Văn Quý, 383m2, ngang 18m, 72.77 tỷ
Q.Sơn Trà,

01-07-2020

Đông

383m2

72.77 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Đặng Thái Thân, 541.6m2, ngang 11.5m, 29.79 tỷ
Q.Sơn Trà,

26-06-2020

Đông Nam

541.6m2

29.788 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Võ Nguyễn Giáp, 1320m2, ngang 22m, 99 tỷ
Võ Nguyễn Giáp, Q.Sơn Trà,

26-06-2020

Đông Bắc

1320m2

99 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Phước Trường 14, 180m2, ngang 10m, 17 tỷ
Q.Sơn Trà,

25-06-2020

Bắc

180m2

17 tỷ

0907.222.888