165 bất động sản tại bán Đất tại quận Sơn Trà
Cần bán đất đường Trần Bạch Đằng, 206m2, ngang 8.25m, 26 tỷ
Trần Bạch Đằng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

11-01-2021

Tây

206m2

26 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Bùi Thị Xuân, 105.8m2, ngang 7m, 6.8 tỷ
Bùi Thị Xuân, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

11-01-2021

Tây

105.8m2

6.8 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Đình Hoàn, 150m2, 6.1 tỷ
Nguyễn Đình Hoàn, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

11-01-2021

Tây Bắc

150m2

6.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường An Cư 7, 100m2, ngang 5m, 7.3 tỷ
An Cư 7, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

11-01-2021

Đông

100m2

7.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Đinh Đạt, 91.5m2, ngang 5m, 7.1 tỷ
Đinh Đạt, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

11-01-2021

Tây

91.5m2

7.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Đình Hoàn, 150m2, 6.5 tỷ
Nguyễn Đình Hoàn, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

31-12-2020

Tây Bắc

150m2

6.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Tấn Toán, 180m2, ngang 10m, 15.5 tỷ
Lê Tấn Toán, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

31-12-2020

Bắc

180m2

15.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hà Thị Thân, 94.4m2, ngang 5.5m, 6.9 tỷ
Hà Thị Thân, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

31-12-2020

Bắc

94.4m2

6.9 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Ngô Quang Huy, 135m2, 15 tỷ
Ngô Quang Huy, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

31-12-2020

135m2

15 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Lâm, 200m2, 12 tỷ
Nguyễn Lâm, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

25-12-2020

Tây Bắc

200m2

12 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hồ Hán Thương, 507m2, ngang 22m, 26.36 tỷ
Hồ Hán Thương, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

25-12-2020

Đông Nam

507m2

26.364 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Xuân Khoát, 82m2, 7.8 tỷ
Nguyễn Xuân Khoát, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

25-12-2020

82m2

7.8 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Phan Vinh, 338m2, ngang 10m, 26 tỷ
Nguyễn Phan Vinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

25-12-2020

338m2

26 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Công Sáu, 100m2, ngang 5m, 10.8 tỷ
Nguyễn Công Sáu, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

25-12-2020

Đông Nam

100m2

10.8 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Thủ Khoa Huân, 342.2m2, ngang 12.25m, 15 tỷ
Thủ Khoa Huân, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

25-12-2020

Đông Bắc

342.2m2

15 tỷ

0907.222.888