89 bất động sản tại bán Đất tại quận Sơn Trà
Cần bán đất, 84m2, ngang 4m, 2.15 tỷ
P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

31-05-2017

Đông

84m2

2.15 tỷ

0976888638

Cần bán đất trong kiệt rộng 3m đường Hà Bổng, 212m2, ngang 8.7m, 6.36 tỷ
Hà Bổng, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

16-12-2016

Bắc

212m2

6.36 tỷ

0905962770

Cần bán đất đường Phan Bá vành, thuộc Habour Ville, 150m2, ngang 10m, 2.25 tỷ
Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

14-12-2016

Tây Bắc

150m2

2.25 tỷ

0976888638

Cần bán đất đường Trần Sâm, thuộc sea prodex, 180m2, ngang 10m, 2.52 tỷ
Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

30-11-2016

Tây Bắc

180m2

2.52 tỷ

0976888638

Cần bán đất đường Phạm Văn Đồng, 125m2, ngang 5m, 9.6 tỷ
Phạm Văn Đồng, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

12-11-2016

Nam

125m2

9.6 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Phạm Văn Đồng, 822.2m2, ngang 18m, 60.84 tỷ
Phạm Văn Đồng, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

10-11-2016

Nam

822.2m2

60.8428 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất hai mặt tiền góc ngã 4 đường Phạm Vấn, 94m2, ngang 6m, 1.7 tỷ
Phạm Vấn, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

11-04-2016

Tây

94m2

1.7 tỷ

0976888638

Cần bán đất đường Vũ Văn Dũng, 107m2, ngang 5m, 3.32 tỷ
Vũ Văn Dũng, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

06-04-2016

Bắc

107m2

3.317 tỷ

0976888638

Cần bán đất đường Phạm Huy Thông, 128m2, ngang 5m, 2.05 tỷ
Phạm Huy Thông, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

12-03-2016

Tây Nam

128m2

2.048 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Phước Mỹ 1, 88m2, ngang 4.4m, 1.76 tỷ
Phước Mỹ 1, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

05-02-2016

88m2

1.76 tỷ

0976888638

Cần bán đất hai mặt tiền góc ngã 4 đường Dương Tự Minh, 100m2, ngang 5m, 3.5 tỷ
Dương Tự Minh, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

04-02-2016

100m2

3.5 tỷ

0976888638

Cần bán đất hai mặt tiền góc ngã 4 đường Phan Bôi, 115m2, ngang 13m, 2.9 tỷ
Phan Bôi, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

31-12-2015

Tây Nam

115m2

2.9 tỷ

0976888638

Cần bán đất trong kiệt đường Võ Văn Kiệt, 1200m2, ngang 25m, 72 tỷ
P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

09-12-2015

Nam

1200m2

72 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Quy Hoạch, thuộc Khu tái định Cư đầu tuyến Sơn Trà-Điện Ngọc, 260.4m2, ngang 7.5m
P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

19-11-2015

Tây Nam

260.4m2

Liên hệ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Sáng, 131.5m2, 1.8 tỷ
Nguyễn Sáng, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

06-11-2015

Đông

131.5m2

1.8 tỷ

0907.222.888