42 bất động sản tại bán Đất tại quận Liên Chiểu
Cần bán đất đường Trần Nguyên Đán, 80m2, ngang 5m, 4.1 tỷ
Trần Nguyên Đán, Q.Liên Chiểu,

07-10-2020

Tây Nam

80m2

4.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nam Trân, 120m2, ngang 5m, 5.9 tỷ
Nam Trân, Q.Liên Chiểu,

07-10-2020

Tây Nam

120m2

5.9 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Gò Nảy 5, 100m2, ngang 5m, 3.2 tỷ
P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu,

06-10-2020

Tây Nam

100m2

3.2 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt đường Nguyễn Văn Cừ, oto vào tận nhà, 103m2, 1.5 tỷ
Nguyễn Văn Cừ, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu,

29-09-2020

Đông Bắc

103m2

1.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Thúy, 85.5m2, ngang 4.5m, 3.4 tỷ
Nguyễn Thúy, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu,

29-09-2020

Đông Bắc

85.5m2

3.4 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Tất Thành, 100m2, 1.95 tỷ
Nguyễn Tất Thành, Q.Liên Chiểu,

25-09-2020

Đông Bắc

100m2

1.95 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Trà Na 2, 100m2, ngang 5m, 1.75 tỷ
P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu,

11-09-2020

Đông Bắc

100m2

1.75 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt đường Nguyễn Chánh, 60m2, 1.45 tỷ
Nguyễn Chánh, Q.Liên Chiểu,

11-09-2020

Đông Nam

60m2

1.45 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Đình Kỵ, 100m2, 2.4 tỷ
Q.Liên Chiểu,

24-07-2020

100m2

2.4 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất, 91m2, ngang 6m, 2.6 tỷ
Q.Liên Chiểu,

17-07-2020

Đông Bắc

91m2

2.6 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Trần Tấn, 85m2, 2.7 tỷ
Trần Tấn, Q.Liên Chiểu,

13-07-2020

85m2

2.7 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Bàu Mạc 7, 107.5m2, 2.75 tỷ
Q.Liên Chiểu,

13-07-2020

107.5m2

2.75 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt đường Tôn Đức Thắng, 71.4m2, 1.8 tỷ
Tôn Đức Thắng, Q.Liên Chiểu,

03-07-2020

Đông Nam

71.4m2

1.8 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Bàu Năng 1, 105.8m2, ngang 12.8m, 3.35 tỷ
Q.Liên Chiểu,

03-07-2020

Đông Nam

105.8m2

3.35 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Bàu Năng 1, 93.7m2, ngang 12.8m, 3.07 tỷ
Q.Liên Chiểu,

03-07-2020

Đông Nam

93.7m2

3.07 tỷ

0907.222.888