51 bất động sản tại bán Đất tại quận Liên Chiểu
Cần bán đất, 216m2, ngang 12m, 9.94 tỷ
Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

09-05-2022

Đông Bắc

216m2

9.936 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hòa Minh 28, 107.5m2, ngang 5m, 4.3 tỷ
Hòa Minh 28, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

07-04-2022

Đông Bắc

107.5m2

4.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Tô Hiệu, 96m2, ngang 4.2m, 3.3 tỷ
Tô Hiệu, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

30-09-2021

Tây Nam

96m2

3.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Trương Vân Lĩnh, 100m2, ngang 5m, 1.8 tỷ
Trương Vân Lĩnh, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

18-03-2021

Đông Bắc

100m2

1.8 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Khu 6 KĐT mới Tây Bắc, thuộc , 100m2, ngang 5m, 4 tỷ
Khu 6 KĐT mới Tây Bắc, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

09-03-2021

Đông Nam

100m2

4 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Xí, 125m2, ngang 5m, 6 tỷ
Nguyễn Xí, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

05-03-2021

Đông Bắc

125m2

6 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Phước Lý 6, thuộc Khu đô thị Phước Lý, 105m2, ngang 5m, 2.1 tỷ
Phước Lý 6, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

07-01-2021

Tây Nam

105m2

2.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Tô Hiệu, 355m2, ngang 13m, 11.72 tỷ
Tô Hiệu, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

14-12-2020

355m2

11.715 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Văn Trường, 107.5m2, 3.1 tỷ
Lê Văn Trường, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

30-10-2020

107.5m2

3.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Trần Nguyên Đán, 80m2, ngang 5m, 4.1 tỷ
Trần Nguyên Đán, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

07-10-2020

Tây Nam

80m2

4.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nam Trân, 120m2, ngang 5m, 5.9 tỷ
Nam Trân, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

07-10-2020

Tây Nam

120m2

5.9 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Gò Nảy 5, 100m2, ngang 5m, 3.2 tỷ
Gò Nảy 5, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

06-10-2020

Tây Nam

100m2

3.2 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt đường Nguyễn Văn Cừ, oto vào tận nhà, 103m2, 1.5 tỷ
Nguyễn Văn Cừ, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

29-09-2020

Đông Bắc

103m2

1.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Thúy, 85.5m2, ngang 4.5m, 3.4 tỷ
Nguyễn Thúy, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

29-09-2020

Đông Bắc

85.5m2

3.4 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Tất Thành, 100m2, 1.95 tỷ
Nguyễn Tất Thành, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

25-09-2020

Đông Bắc

100m2

1.95 tỷ

0907.222.888