34 bất động sản tại bán Đất tại quận Liên Chiểu
Cần bán đất đường Lê Đình Kỵ, 100m2, 2.4 tỷ
Q.Liên Chiểu,

24-07-2020

100m2

2.4 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất, 91m2, ngang 6m, 2.6 tỷ
Q.Liên Chiểu,

17-07-2020

Đông Bắc

91m2

2.6 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Trần Tấn, 85m2, 2.7 tỷ
Trần Tấn, Q.Liên Chiểu,

13-07-2020

85m2

2.7 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Bàu Mạc 7, 107.5m2, 2.75 tỷ
Q.Liên Chiểu,

13-07-2020

107.5m2

2.75 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt đường Tôn Đức Thắng, 71.4m2, 1.8 tỷ
Tôn Đức Thắng, Q.Liên Chiểu,

03-07-2020

Đông Nam

71.4m2

1.8 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Bàu Năng 1, 105.8m2, ngang 12.8m, 3.35 tỷ
Q.Liên Chiểu,

03-07-2020

Đông Nam

105.8m2

3.35 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Bàu Năng 1, 93.7m2, ngang 12.8m, 3.07 tỷ
Q.Liên Chiểu,

03-07-2020

Đông Nam

93.7m2

3.07 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Phước Lý 5, 110m2, ngang 5m, 2.25 tỷ
P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu,

11-06-2020

Tây Nam

110m2

2.25 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Âu cơ, 550m2, 6.7 tỷ
Âu cơ, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu,

06-05-2020

Đông Bắc

550m2

6.7 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Mai Văn Ngọc, 98m2, ngang 7m, 2 tỷ
Q.Liên Chiểu,

15-04-2020

Tây Nam

98m2

2 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Vũ Lập, 100m2, 2.85 tỷ
Q.Liên Chiểu,

03-10-2019

100m2

2.85 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất, 116m2, 4.99 tỷ
P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu,

09-09-2019

Đông Nam

116m2

4.988 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Đào Sư Tích, 136.9m2, ngang 5.2m, 3.5 tỷ
Đào Sư Tích, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu,

06-09-2019

136.9m2

3.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất, 322m2, ngang 9.5m, 7.08 tỷ
Q.Liên Chiểu,

12-10-2018

Tây Bắc

322m2

7.084 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Đường Dương Đức Hiền, 72m2, ngang 5m, 1.75 tỷ
Q.Liên Chiểu,

17-07-2018

Tây Nam

72m2

1.75 tỷ

0907.222.888