Cần bán biệt thự trong kiệt rộng 4m đường Tiểu La, 176m2, ngang 9.5m, 3 tầng, 5 phòng ngủ, 3.5 tỷ

Tiểu La, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

29-06-2015
176m2
Đông

Cần bán biệt thự trong kiệt rộng 4m đường Tiểu La, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Biệt thự hướng Đông, 176m2 (9.5x18.5), 3 tầng, mái đúc, 5 phòng ngủ, garage, camera an ninh, gần trường học, gần bệnh viện, gần sân bay, thích hợp để ớm Lu Lnh việl [br>MãS class="clearfix"> class="cleamd-3 col-sm-3 posus

p class="fa fa-arrus > Đ tỷ Civ>

TiMai Ly1> Civ>
info@thienkimreal.com 1> Civ> iv>
<> < 09442.888 1>b> - 0511.32.888 1>b> ớờngc s tronư vt bn &ủămn c Cip cn> ên Kim Real !.pan> v>
>
est">

es"> ĐChian ích ty ing_ls -y-x/div>
v class="page-m-conle">Cyle="paddosin> :l="sae">u La, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

sng ki>
v class="navb-po C
2, nga4.8">C > C Cần bán biệt thự trong kiệt rỰờng TiNgn h..i1> > TiNgn hiêh SơHãgQ.nh Khê ilass="posbdstperty="fi class="glyfa-pie-chart"> 176237.8up>2, n> ilass="posbdstperty="fi class="glyfa-pieows-alt"> ĐCpt iv>
v class="navb-po K-phuc-locun-kin288ngang-95m12m-89" title="Cần bán biệt thự troờng TiNgô Qn n hícung c biệt thự2, ngang 9.512m, 8.9">C
2, ngang 9.512m, 8.9">C > K-phuc-locun-kin288ngang-95m12m-89" title="Cần bán biệt thự troờng TiNgô Qn n hícung c biệt thự2, ngang 9.512m, 8.9">C Cần bán biệt thự troờng TiNgô Qn n hícun/ c..i1> > TiNgô Qn n hQ.n Trà ilass="posbdstperty="fi class="glyfa-pie-chart"> 176288up>2, n> ilass="posbdstperty="fi class="glyfa-pieows-alt"> Đpt ilass="posbdstperty="fi class="glyfa-pieus > Đ8.9">Cpt iv>
v class="navb-po K-phuc-locun-kin150ngang-95m75m-2ng-5-p3ong-ngu-35-48" title="Cần bán biệt thự troờng TiNgô Qn n hícung c biệt thự2, ngang 9.57, 3 t2ng, má3òng ngủ, gar4.8">C
2, ngang 9.57, 3 t2ng, má3òng ngủ, gar4.8">C > K-phuc-locun-kin150ngang-95m75m-2ng-5-p3ong-ngu-35-48" title="Cần bán biệt thự troờng TiNgô Qn n hícung c biệt thự2, ngang 9.57, 3 t2ng, má3òng ngủ, gar4.8">C Cần bán biệt thự troờng TiNgô Qn n hícun/ c..i1> > TiNgô Qn n hà Nẵng

ilass="posbdstperty="fi class="glyfa-pie-chart"> 176150np>2, n> ilass="posbdstperty="fi class="glyfa-pieows-alt"> Đpt ilass="posbdstperty="fi class="glyfa-pieus > Đ4.8">Cpt iv>
v class="navb-po C
2, ngang 9.510m.5 tỷC > C Cần bán biệt thự troờng TiNgn hig Tâmr trc..i1> > TiNgn hig Tâmr trc tQ.n Trà ilass="posbdstperty="fi class="glyfa-pie-chart"> 176200np>2, n> ilass="posbdstperty="fi class="glyfa-pieows-alt"> Đy Bắc v class="navb-po C
2 (9gang 9.583 tầng, 5 phòng ngủ, 3.5n bayvng T, 9">C > C Cần bán biệt thự troờng TiThăTiLo 176m > TiQ.m Lệ ilass="posbdstperty="fi class="glyfa-pie-chart"> 176m2
Đông NamCpt iv>
v class="navb-po C
2, ngang 9.5m, 3 tầng, 5 phòng ngủ, 3.5 tỷ">C > C Cần bán biệt thự trong kiệt rộng 4m đường T..i1> > Tiểu La, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

ilass="posbdstperty="fi class="glyfa-pie-chart"> 176m2
Đông Napt ilass="posbdstperty="fi class="glyfa-pieus > Đ tỷ

iv>
v class="navb-po C
2, ngang 9.54.783 t2ng, mán bayvng T, 11">C > C Cần bán biệt thự troờng TiLê2..i1> > TiLê ilass="posbdstperty="fi class="glyfa-pie-chart"> 176m96, 3p>2, n> ilass="posbdstperty="fi class="glyfa-pieows-alt"> Đy BC1> iv>
v class="navb-po C
2, ngang 9.57, 3 t4ng, má9òng ngủ, 3.56.2">C > C Cần bán biệt thự troờng TiTh KhT > TiTh KhT ilass="posbdstperty="fi class="glyfa-pie-chart"> 176m87, 3p>2, niv ilass="posbdstperty="fi class="glyfa-pieows-alt"> Đông NamC1> iv>
v class="navb-po gnng-tamoto-vaai-diet-thu-tro99ngang-95m66 p41" title="Cần bán biệt thự trong kiệt rộng 4m 7ường TiQ"> gig T, oto vào tn Hẻt thự trá993p>2, ngang 9.56.63 t4.1">C
gig T, oto vào tn Hẻt thự trá993p>2, ngang 9.56.63 t4.1">C > gnng-tamoto-vaai-diet-thu-tro99ngang-95m66 p41" title="Cần bán biệt thự trong kiệt rộng 4m 7ường TiQ"> gig T, oto vào tn Hẻt thự trá993p>2, ngang 9.56.63 t4.1">C Cần bán biệt thự trong kiệt rộng 4m 7ường T..i1> > TiQ"> gig T, Pi Châu, I.Hải Châu, Đà Nẵng

ilass="posbdstperty="fi class="glyfa-pie-chart"> 176993p>2, n> ilass="posbdstperty="fi class="glyfa-pieows-alt"> Đy Bpt ilass="posbdstperty="fi class="glyfa-pieus > Đ4.1">C1> iv>
iv> <: none; boxrst"dow:none; } .lnrng-w a { e"><-het.pn: 20px; } .lnrng-w p { ding:0;ft fu: 0; } > sn="pdiv class="cleamd-12 4 den-xs"> den-xs"sm
v class="row"t.pn-y-x/d s/viewm> /?key=g677odJBcVTxmUfeQ00lyfid4LvgeQQy90bKCZXl8TMaiab9eB" th" r="100%" het.pn="310px" framebord><="0" kerginhet.pn="0" kerginth" r="0oạag:0; ..i1>iframe/d
v class="row"t.pn-y-x/d < class="page-m-conle">C -!-- Footer -->d ohC Bạn có gìhắc mắc hay cn trđngc tư vấn hỗ chúty inptn> > > v>> v class="cleamd-12 4 amd-3 p4 i class="clet-lefaontactfht"> at-lefcenter in> Ln Kimhệ -3ayptn> > > > > v> v class="clearfix">
v class="cleamd-12 7 amd-3 p7 v class="row"-w t-left fuafooter-addr in> SÀNGIAOiDỊCH Sc ip an cl>Aptn> 159 Ngn n Văn Linh, TP.ẵngPptn> 0511.3.222.888 - 0907.222.888pt Eptn> info@enkimreal.com.vnpt Wptn> www.enkimreal.com.vn/chpt > -v> afooter-social <_blank tle="">NFacebook" class="fa fa-calfacebook" c inpt <_blank tle="">NSkype" class="fa fa-calskype" c inpt <_blank tle="">NGoogle plus" class="fa fa-calgoogle-plus" c inpt <_blank tle="">NYoutube" class="fa fa-calyoutube" c inpt afooter-copyht"> >p Bảnquynn ©2014 | aref="http://thienkimreal.com.vn/ch tle="">NSàn giao dịcht động sản cThn KimKim" an cl>enkimreal.copan> at pt NSàn giao dịcht động sản cThn KimKim" an cl>Thn KimKimpan> at pt > -v> > d
d-!--slart live chat zopim-->d-!--Slart of Zopim Live Chat Scrip -->d-scrip atypelet-le/javascrip "> window.$zopim||(function(d,s){var z=$zopim=function(c){z._.push(c)},$=z.s= d.cl.cteElemenh(s),e=d.ge"ElemenhsByTagName(s)[0];z.se">function(o){z.se". _.push(o)};z._=[];z.se"._=[];$.async=!0;$.se"Attribute('charse"','utf-8');d$.="ht'//v2.zopimm.vn/?1jGSDtmpCeSmGCwJTmbm79OLyh1PICYB';z.t=+new Date;$. typel't-le/javascrip ';e.parenhNode.insertBefore($,e)})(documenh,'scrip ');dpancrip >d-!--End of Zopim Live Chat Scrip -->d-!--end live chat zopim-->d-scrip atypelet-le/javascrip "> function disableSelection(e){if(typeof e.onselectslart!="undefined")e.onselectslart=function(){return-calse};else if(typeof e.le="p.MozUserSelect!="undefined")e.le="p.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return-calse};e.le="p.cursor="default"}window.onded==function(){disableSelection(documenh.body)}dpancrip >dd-scrip atypelet-le/javascrip "> documenh.onaont-lemenu=function(e){var t=e||window.evenh;var n=t.large"||t.="hElemenh;if(n.nodeName!="A")return-calse}; documenh.ondragslart=function(){return-calse};dpancrip >d-scrip atypelet-le/javascrip "> window.addEvenhListener("keydown",function(e){if(p.ctrlKey&&(p.which==65||p.which==66||p.which==67||p.which==70||p.which==73||p.which==80||p.which==83||p.which==85||p.which==86)){e.prevenhDefault()}});documenh.keypre"clfunction(e){if(p.ctrlKey&&(p.which==65||p.which==66||p.which==70||p.which==67||p.which==73||p.which==80||p.which==83||p.which==85||p.which==86)){}return-calse}dpancrip >dd-scrip atypelet-le/javascrip "> documenh.onkeydownlfunction(e){e=e||window.evenh;if(p.keyCode==123||p.keyCode==18){return-calse}}dpancrip >d-!-- Google Code dành choThẻtleếphị lại -->d-scrip atypelet-le/javascrip "> /*--![CDATA[ */ var google_aonversion_id = 982440839; var google_austom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_ondy = true; /*-]]> */ pancrip >d-scrip atypelet-le/javascrip "c="htthiwww.googleadservicesm.vn/e-m-ad/aonversion.jsa> pancrip >d- class="clehidden">dd-noncrip >d- class="cleggt "c=e="pon-lsplay:inline;a> p srchet"> ="1" width="1" =e="ponbord><-=e="p:none;lt=""> divnoncrip >d-v> divbody divhtml>