41 bất động sản tại Bán khách sạn ven biển Đà Nẵng
Cần bán Khách sạn đường Đỗ Bí, 243m2, ngang 13.5m, giá 73 tỷ
Đỗ Bí, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

16-06-2021

243m2

73 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Phạm Văn Đồng, 343m2, giá 115 tỷ
Phạm Văn Đồng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

08-06-2021

343m2

115 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hà Bổng, 112m2, giá 20 tỷ
Hà Bổng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

31-05-2021

112m2

20 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Dương Đình Nghệ, 110m2, giá 17.5 tỷ
Dương Đình Nghệ, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

29-03-2021

110m2

17.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường An Thượng 2, 90m2, giá 19 tỷ
An Thượng 2, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

24-03-2021

90m2

19 tỷ

0907.222.888

đường An Thượng 29, 162m2, ngang 9m, giá 46 tỷ
An Thượng 29, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

18-02-2021

Nam

162m2

46 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 4 sao đường Đỗ Bá, 878m2, ngang 20m, giá 480 tỷ
Đỗ Bá, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

18-02-2021

878m2

480 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hà Bổng, 202m2, ngang 9m, giá 75 tỷ
Hà Bổng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

03-02-2021

Tây

202m2

75 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 3 sao đường Hồ Nghinh, 270m2, ngang 13.5m, giá 120 tỷ
Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

03-02-2021

Tây Nam

270m2

120 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Lê Mạnh Trinh, 234m2, ngang 11.7m, giá 34 tỷ
Lê Mạnh Trinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

03-02-2021

Đông

234m2

34 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 4 sao đường Võ Nguyễn Giáp, 280m2, ngang 14m, giá 110 tỷ
Võ Nguyễn Giáp, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

21-01-2021

280m2

110 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 3 sao đường Hà Bổng, 389m2, ngang 17.3m, giá 89 tỷ
Hà Bổng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

21-01-2021

389m2

89 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hồ Nghinh, 190m2, ngang 10m, giá 75.45 tỷ
Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

06-01-2021

190m2

75.45 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hà Bổng, 101.25m2, ngang 4.5m, giá 18.5 tỷ
Hà Bổng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

06-01-2021

101.25m2

18.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Dương Đình Nghệ, 184m2, ngang 9.2m, giá 36 tỷ
Dương Đình Nghệ, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

06-01-2021

184m2

36 tỷ

0907.222.888