88 bất động sản tại Bán khách sạn tại Đà Nẵng
Cần bán Khách sạn đường Lê Văn Hưu, 105m2, ngang 5m, giá 15 tỷ
Lê Văn Hưu, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

16-06-2021

105m2

15 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Võ Nguyên Giáp, 198m2, ngang 10m, giá 80 tỷ
Võ Nguyên Giáp, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

16-06-2021

198m2

80 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường An Thượng 1, 80m2, ngang 5m, giá 16.5 tỷ
An Thượng 1, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

16-06-2021

80m2

16.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Đỗ Bí, 243m2, ngang 13.5m, giá 73 tỷ
Đỗ Bí, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

16-06-2021

243m2

73 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Trần Bạch Đằng, 190m2, ngang 10m, giá 68.5 tỷ
Trần Bạch Đằng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

08-06-2021

190m2

68.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Phạm Văn Đồng, 343m2, giá 115 tỷ
Phạm Văn Đồng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

08-06-2021

343m2

115 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hà Bổng, 90m2, ngang 4.5m, giá 18.5 tỷ
Hà Bổng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

08-06-2021

90m2

18.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hà Bổng, 112m2, giá 20 tỷ
Hà Bổng, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

31-05-2021

112m2

20 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Phước Trường 11, 100m2, giá 17.5 tỷ
Phước Trường 11, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

31-05-2021

100m2

17.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hồ Nghinh, 107.5m2, giá 25 tỷ
Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

31-05-2021

Đông

107.5m2

25 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Đỗ Thế Chấp, 264m2, ngang 12m, giá 56 tỷ
Đỗ Thế Chấp, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

31-05-2021

264m2

56 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Võ Nguyên Giáp, 738m2, ngang 18m, giá 435 tỷ
Võ Nguyên Giáp, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

11-05-2021

738m2

435 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Võ Văn Kiệt, 268.5m2, ngang 13.5m, giá 105 tỷ
Võ Văn Kiệt, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

11-05-2021

268.5m2

105 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Dương Đình Nghệ, 110m2, giá 17.5 tỷ
Dương Đình Nghệ, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

29-03-2021

110m2

17.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường An Thượng 2, 90m2, giá 19 tỷ
An Thượng 2, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

24-03-2021

90m2

19 tỷ

0907.222.888