56 bất động sản tại Bán khách sạn tại Đà Nẵng
Cần bán Khách sạn đường Lý Văn Tố, 172m2, ngang 10m, giá 23 tỷ
Đà Nẵng

30-11-2020

Đông

172m2

23 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Ông Ích Khiêm, 111m2, giá 17.5 tỷ
Đà Nẵng

10-11-2020

111m2

17.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Hồ Xuân Hương, 443m2, giá 79 tỷ
Đà Nẵng

09-11-2020

Tây Nam

443m2

79 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Chính Hữu, 119m2, giá 24.5 tỷ
Đà Nẵng

09-10-2020

Tây Nam

119m2

24.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Loseby, 115m2, giá 16.5 tỷ
Đà Nẵng

09-10-2020

115m2

16.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Phan Tôn, 122m2, giá 35 tỷ
Đà Nẵng

17-07-2020

122m2

35 tỷ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn đường Lâm Hoành, 451m2, ngang 8.2m
Đà Nẵng

23-06-2020

451m2

Liên hệ

0907.222.888

Cần bán Khách sạn 2 sao đường Lý Thái Tổ, 400m2
Đà Nẵng

17-01-2020

400m2

Liên hệ

0907.222.888