33 bất động sản tại Bán đất trong kiệt tại Đà Nẵng
Cần bán đất trong kiệt đường Cù Chính Lan, 57m2, 2.7 tỷ
Cù Chính Lan,

21-11-2019

57m2

2.7 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 2m đường Hải Phòng, 71m2, 2.22 tỷ
Hải Phòng,

18-11-2019

Nam

71m2

2.22 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 3m đường Bình Thái 4, 101m2, 1.72 tỷ
P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ,

06-11-2019

101m2

1.72 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 3m đường Phan Sĩ Thực, 75m2, 1.63 tỷ
P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ,

31-10-2019

75m2

1.63 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt đường Lý Thái Tổ, 56m2, ngang 6m, 3 tỷ
Lý Thái Tổ,

22-10-2019

Đông Nam

56m2

3 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 3m đường Bình Thái 4, 101m2, 1.85 tỷ
P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ,

30-09-2019

101m2

1.85 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt đường Hòa Phước, 62m2, 1.7 tỷ
Q.Cẩm Lệ,

20-09-2019

62m2

1.7 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 3m đường Nguyễn Nhàn, 75m2, 1.62 tỷ
Nguyễn Nhàn, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ,

19-09-2019

75m2

1.62 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 3m đường Nguyễn Như Đỗ, 100m2, 1.3 tỷ
P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ,

17-09-2019

100m2

1.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt đường Trần Văn Dư, 71.5m2, 3.55 tỷ
Trần Văn Dư,

03-09-2019

Nam

71.5m2

3.55 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 3m đường Hà Bổng, 212m2, ngang 8.7m, 6.36 tỷ
Hà Bổng, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà,

16-12-2016

Bắc

212m2

6.36 tỷ

0905962770