35 bất động sản tại Bán đất trong kiệt tại Đà Nẵng
Cần bán đất trong kiệt rộng 2m đường Lê Đình Lý, 76m2, ngang 4.1m, 2.75 tỷ
Lê Đình Lý,

23-12-2019

Đông Bắc

76m2

2.75 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt đường Cù Chính Lan, 57m2, 2.7 tỷ
Cù Chính Lan,

21-11-2019

57m2

2.7 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 2m đường Hải Phòng, 71m2, 2.22 tỷ
Hải Phòng,

18-11-2019

Nam

71m2

2.22 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 3m đường Bình Thái 4, 101m2, 1.72 tỷ
P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ,

06-11-2019

101m2

1.72 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 3m đường Phan Sĩ Thực, 75m2, 1.63 tỷ
P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ,

31-10-2019

75m2

1.63 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt đường Lý Thái Tổ, 56m2, ngang 6m, 3 tỷ
Lý Thái Tổ,

22-10-2019

Đông Nam

56m2

3 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 3m đường Bình Thái 4, 101m2, 1.85 tỷ
P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ,

30-09-2019

101m2

1.85 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt đường Hòa Phước, 62m2, 1.7 tỷ
Q.Cẩm Lệ,

20-09-2019

62m2

1.7 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 3m đường Nguyễn Nhàn, 75m2, 1.62 tỷ
Nguyễn Nhàn, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ,

19-09-2019

75m2

1.62 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt rộng 3m đường Nguyễn Như Đỗ, 100m2, 1.3 tỷ
P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ,

17-09-2019

100m2

1.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất trong kiệt đường Trần Văn Dư, 71.5m2, 3.55 tỷ
Trần Văn Dư,

03-09-2019

Nam

71.5m2

3.55 tỷ

0907.222.888