504 bất động sản tại Bán đất tại Đà Nẵng giá rẻ
Cần bán đất đường Võ Nghĩa, 300m2, 6 tỷ
Võ Nghĩa, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà,

27-03-2015

300m2

6 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Võ Nghĩa, 300m2, 6 tỷ
Võ Nghĩa, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà,

27-03-2015

300m2

6 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Võ Nghĩa, 448.7m2, 10.77 tỷ
Võ Nghĩa, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà,

27-03-2015

448.7m2

10.7688 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Ngô Quyền , 912m2, 18.24 tỷ
Ngô Quyền , P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà,

27-03-2015

912m2

18.24 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Ngô Quyền , 1300m2, 26 tỷ
Ngô Quyền , Q.Sơn Trà,

27-03-2015

1300m2

26 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Ngô Quyền , 1052m2, 21.04 tỷ
Ngô Quyền , Q.Sơn Trà,

27-03-2015

1052m2

21.04 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Norman Morrison, 328.8m2, 6.58 tỷ
Norman Morrison, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà,

27-03-2015

328.8m2

6.576 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Norman Morrison
Norman Morrison, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà,

27-03-2015

0m2

Liên hệ

0907.222.888

Cần bán đất đường Norman Morrison, 328.8m2, 6.58 tỷ
Norman Morrison, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà,

27-03-2015

328.8m2

6.576 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Norman Morrison, 328.8m2, 6.58 tỷ
Norman Morrison, Q.Sơn Trà,

27-03-2015

328.8m2

6.576 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Norman Morrison, 328.8m2, 6.58 tỷ
Norman Morrison, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà,

27-03-2015

328.8m2

6.576 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Sơn trà, 7485.9m2, 74.86 tỷ
Q.Sơn Trà,

27-03-2015

7485.9m2

74.859 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Sơn trà, 8155.7m2, 81.56 tỷ
Q.Sơn Trà,

27-03-2015

8155.7m2

81.557 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Đài tưởng niệm, 513.8m2, 15.41 tỷ
Q.Hải Châu,

27-03-2015

513.8m2

15.414 tỷ

0907.222.888