771 bất động sản tại Bán đất tại Đà Nẵng giá rẻ
Cần bán đất đường Phạm Vấn, 95m2, ngang 5m, 7.3 tỷ
Phạm Vấn, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

07-06-2021

Đông Nam

95m2

7.3 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Phạm Kiệt, 102m2, ngang 6m, 8.7 tỷ
Phạm Kiệt, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

28-05-2021

102m2

8.7 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Văn Hiến, 123m2, ngang 5m, 9 tỷ
Lê Văn Hiến, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

28-05-2021

Đông

123m2

9 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Tôn Thất Thiệp, 73.2m2, ngang 5m, 5.6 tỷ
Tôn Thất Thiệp, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

28-05-2021

Đông Bắc

73.2m2

5.6 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Đình Chiểu, 585m2, ngang 16m, 14.33 tỷ
Nguyễn Đình Chiểu, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

28-05-2021

Đông Bắc

585m2

14.3325 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường An Thượng 20, 105m2, ngang 5m, 8 tỷ
An Thượng 20, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

28-05-2021

Tây Bắc

105m2

8 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường An Thượng 21, 78.8m2, ngang 4.5m, 5.9 tỷ
An Thượng 21, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

28-05-2021

Đông Bắc

78.8m2

5.9 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Chế Lan Viên, 926.2m2, 64.8 tỷ
Chế Lan Viên, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

21-05-2021

Tây

926.2m2

64.8 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Chế Lan Viên, 525.4m2, 36.7 tỷ
Chế Lan Viên, Q.Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng

21-05-2021

Tây

525.4m2

36.7 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Thiện Kế, 167m2, ngang 12m, 25.5 tỷ
Nguyễn Thiện Kế, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

20-05-2021

Bắc

167m2

25.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hồ Sĩ Tân, 126m2, ngang 5m, 5 tỷ
Hồ Sĩ Tân, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

20-05-2021

Đông Nam

126m2

5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hồ Nghinh, 300m2, 48 tỷ
Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

20-05-2021

Tây

300m2

48 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Đức An, 110m2, ngang 6.8m, 10.5 tỷ
Nguyễn Đức An, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

20-05-2021

Đông Nam

110m2

10.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Bôi, 158m2, ngang 8.8m, 17.4 tỷ
Lê Bôi, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

20-05-2021

Đông Nam

158m2

17.4 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Dương Lâm, 170m2, ngang 7.5m, 7.2 tỷ
Dương Lâm, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

20-05-2021

Tây Bắc

170m2

7.2 tỷ

0907.222.888