645 bất động sản tại Bán đất tại Đà Nẵng giá rẻ
Cần bán đất đường Phước Lý 6, thuộc Khu đô thị Phước Lý, 105m2, ngang 5m, 2.1 tỷ
Phước Lý 6, Q.Liên Chiểu,Đà Nẵng

07-01-2021

Tây Nam

105m2

2.1 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Đình Hoàn, 150m2, 6.5 tỷ
Nguyễn Đình Hoàn, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

31-12-2020

Tây Bắc

150m2

6.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lê Tấn Toán, 180m2, ngang 10m, 15.5 tỷ
Lê Tấn Toán, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

31-12-2020

Bắc

180m2

15.5 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hà Thị Thân, 94.4m2, ngang 5.5m, 6.9 tỷ
Hà Thị Thân, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

31-12-2020

Bắc

94.4m2

6.9 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Ngô Quang Huy, 135m2, 15 tỷ
Ngô Quang Huy, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

31-12-2020

135m2

15 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Lý Triện, 87.5m2, ngang 5m, 5.4 tỷ
Lý Triện, Q.Thanh Khê,Đà Nẵng

31-12-2020

Đông

87.5m2

5.4 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Lâm, 200m2, 12 tỷ
Nguyễn Lâm, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

25-12-2020

Tây Bắc

200m2

12 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Hồ Hán Thương, 507m2, ngang 22m, 26.36 tỷ
Hồ Hán Thương, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

25-12-2020

Đông Nam

507m2

26.364 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Xuân Khoát, 82m2, 7.8 tỷ
Nguyễn Xuân Khoát, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

25-12-2020

82m2

7.8 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Phan Vinh, 338m2, ngang 10m, 26 tỷ
Nguyễn Phan Vinh, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

25-12-2020

338m2

26 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Công Sáu, 100m2, ngang 5m, 10.8 tỷ
Nguyễn Công Sáu, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

25-12-2020

Đông Nam

100m2

10.8 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Thủ Khoa Huân, 342.2m2, ngang 12.25m, 15 tỷ
Thủ Khoa Huân, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

25-12-2020

Đông Bắc

342.2m2

15 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Ngô Quyền , 115m2, ngang 5m, 12.08 tỷ
Ngô Quyền , Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

21-12-2020

Đông

115m2

12.08 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Nguyễn Công Trứ , 372m2, ngang 8m, 26.6 tỷ
Nguyễn Công Trứ , Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

21-12-2020

Tây Nam

372m2

26.6 tỷ

0907.222.888

Cần bán đất đường Chính Hữu, 150m2, 15.5 tỷ
Chính Hữu, Q.Sơn Trà,Đà Nẵng

21-12-2020

Đông

150m2

15.5 tỷ

0907.222.888